Úvod
Kurzy pro veřejnost
Mezinárodní zkoušky
Mezinárodní zkoušky NJ, všeobecná němčina

Mezinárodní zkoušky NJ, všeobecná němčina

Zertifikat Deutsch (ZD)

Složením zkoušky ZD mluvčí prokazuje, že má solidní základní znalosti německého hovorového jazyka a že se po jazykové stránce dokáže orientovat ve všech důležitých situacích běžného života a zúčastnit se rozhovoru. Mluvčí dále ovládá podstatné gramatické struktury jazyka, dokážete se ústně i písemně vyjádřit na téma, které zná nebo které ho zajímá, rozumí textům s běžnými tématy a dokáže vysvětlit svůj názor či úmysl.

  • ERR: B1
  • Pokročilost: středně pokročilí

 

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Mluvčí se dokážete dorozumět v běžných pracovních situacích. Rozumí jednoduchým hospodářským textům, umí napsat standardní dopis, reagovat v běžných pracovních rozhovorech a dokáže vysvětlit svůj názor. Zkouška je vhodná zejména pro ty uživatele jazyka, kteří používají němčinu při své práci.

  • ERR: B2
  • Pokročilost: pokročilí

 

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

Centrální zkouška středního stupně ZMP prokazuje, že mluvčí má dobré znalosti německého spisovného jazyka. Tyto mu umožňují vyjadřovat se obšírně a správně k mnoha tématům, a to jak ústně, tak i písemně. Vyjadřuje se plynule a pohotově a je schopen porozumět i obtížnějším textům.

  • ERR: C1
  • Pokročilost: velmi pokročilí

 

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

Centrální zkouška vyššího stupně ZOP prokazuje, že mluvčí má diferencované znalosti německého spisovného jazyka. Ty mu umožňují porozumět obtížným textům a obratně se vyjadřovat, a to ústní i písemnou formou. Mluvčí se dokáže plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat přitom i jemné významové odstíny. Zkouška ZOP je považována za osvědčení o kvalifikovaném zvládnutí německého jazyka v profesním životě.

  • ERR: C2