Naši lektoři

V jazykové škole Easyway vyučují jak čeští lektoři, tak rodilí mluvčí. V návaznosti na potřeby studenta, zvolený kurz a jazykovou úroveň zvolíme lektora, který bude pro vybraný kurz největším přínosem.

Především u nižších pokročilostí doporučujeme českého vyučujícího, který má nejlepší zkušenost s tím učit se cizí jazyk od začátku. Přesto ani v těchto kurzech není opomíjena konverzace v cizím jazyce.

V kurzech s vyšší pokročilostí se nám osvědčila kombinace českého a zahraničního lektora. Ti na vedení kurzu spolupracují a látku si mezi sebe dělí tak, aby na sebe vždy plynule navazovala.