Úvod
Online přihláška

Online přihláška

  Kontaktní údaje

  Jazykový kurz

  Platba

  Měsíční splátky se hradí nejpozději do 5.dne daného měsíce.
  V případě měsíčních splátek je cena za kurz navýšena o 5% z celkové částky.
  Čtvrtletní platby probíhají v měsících: září / říjen, listopad, únor, květen a to vždy nejpozději k 5. dni daného měsíce.
  Pololetní platba probíhá v září / říjnu a únoru, nejpozději k 5.dni daného měsíce.
  Individuální výuka se účtuje měsíčně, nejpozději do 5.dne v následujícím měsíci na základě odučených hodin.
  V případě, že nebudou platby uhrazeny ve výše uvedených termínech, jazyková škola Easyway si vyhrazuje právo účtovat 100,-Kč za každý týden prodlení.
  Po začátku kurzu již bohužel nemůžeme vyhovět žádostem o zrušení registrace z důvodů pracovních povinností, změn školního rozvrhu či služební cesty. V případě přerušení kurzu je povinností každého studenta zbývající částku za kurz doplatit.
  V případě, že nedojde k obsazení některého z kurzů dostatečným počtem studentů, vyhrazujeme si právo tento kurz zrušit.

  Ochrana osobních údajů